30. THỊT CHÌM DƯỚI BÁT
Có người nọ tính tình rất hà tiện mà lại rất dễ nổi nóng.
Một hômông ta mua về bốn lạng thịt, vợ nấu xong thì dầu mỡ nổi lên trên còn thịt thì chìm phía dưới, người ấy về nhà thấy như vậy thì cho rằng vợ đã ăn hết thịt, bèn chỉ vợ mà chửi:
- “Tao với mày là oan gia kiếp trước, chỉ có phân ly mới được !”
Đợi đến khi lấy đũa vớt một cái thì thấy thịt đều nằm dưới bát, người ấy liền cười to lên, vuốt ve sau lưng vợ và nói:
- “Tôi với bà là vợ chồng kết hợp năm trăm năm từ kiếp trước, thật là đẹp đôi !”
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 30:
Ở đời không có gì thân thiết cho bằng tình cảm vợ chồng, bởi vì cả hai không còn là hai nữa nhưng là một, đây là một trong hai đặc tính cốt yếu của bí tích hôn phối trong đạo Công Giáo là bất khả phân ly và nhứt phu nhứt phụ. Cũng có nghĩa là của chồng là của vợ, chồng ăn thì cũng như vợ ăn, đó là vợ chồng thuận hoà, vì cả hai không còn là hai nữa, mà là một.
Tuy không còn là hai nữa, nhưng có những ông chồng thích chửi vợ, đánh vợ, có nghĩa là thích tự mình đánh mình chữi mình, thật tội nghiệp cho ông chồng hay đánh chữi vợ ấy; tuy không còn là hai nữa nhưng cũng có những bà vợ thích đay nghiến chồng, chì chiết với chồng, mà vợ chồng chì chiết nhau, đánh nhau thì cũng giống như tự đánh chính mình rồi vậy, dại ơi là dại.
Có những ông chồng coi trọng miếng ăn hơn sự khổ cực của vợ, cho nên đưa từng đồng cho vợ đi chợ, lại còn hạch sách vợ đủ điều. Họ không biết rằng tình yêu chung thuỷ không căn cứ trên tiền bạc, từng miếng ăn, nhưng căn cứ vào tình yêu chân thành của nhau, và tùy hoàn cảnh gian khổ, tối lữa tắt đèn có nhau mà thông cảm chia sẻ cho nhau những vui buồn, đó mới chính là tình yêu chung thủy thật sự bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa.
Những ông chồng Ki-tô hữu thì khác hẳn với những ông chồng khác, bởi vì họ nhìn thấy tình yêu của người vợ dành cho mình lớn hơn những khuyết điểm của họ trong cuộc sống hằng ngày, như Đức Chúa Giê-su đã nhìn thấy những khuyết điểm của Hội Thánh mà yêu thương, tha thứ và ban ơn cho Hội Thánh vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

--------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholicnews.net/nhantai
http://nhantai.info