Hình Ảnh Hoạt Cảnh Mừng Chúa Giáng Sinh
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Giáo Phận Orange California trong Đêm Vọng Chúa Giáng Sinh tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang lúc 6.00 chiều ngày 24/12/2017.