LỄ THÁNH GIA. B

Luca 2 : 22-40

Trung Tín.

Tiến vào Thành Thánh quê Cha,

Mừng ngày tưởng niệm, Vượt Qua xứ người.

Dâng lời ca tụng Chúa Trời.

Yêu thương giải cứu, khỏi đời phận nô.

Hàng năm qui tụ Thánh Đô

Toàn dân xum họp, trầm trồ ngợi khen.

Gia đình phấn chấn bao phen,

Trở về Đất Thánh, muối men cho đời.

Giê-su đến tuổi gọi mời,

Bước vào cung thánh, rạng ngời thánh ân.

Lắng nghe giảng dậy ân cần,

Trí khôn sáng suốt, vô ngần ngạc nhiên.

Khôn ngoan phúc đức cõi thiên,

Ngồi cùng tiến sĩ, dịu hiền hỏi han.

Thời gian trúc trực thiên nhan,

Ngày qua đêm tới, miên man đợi chờ.

Mẹ cha lo lắng vô bờ,

Con đâu, lạc mất, hững hờ lo toan.

Trong đền tu đức hiền ngoan,

Con xin vâng lệnh, thành toàn ý Cha.

Gia đình là tổ ấm tình yêu. Nơi đó có cha có mẹ, cha mẹ yêu nhau và yêu thương con cái, con cái cậy nhờ cha mẹ và yêu thương nhau. Mừng Lễ Thánh Gia Thất, chúng ta suy niệm về cuộc sống gia đình. Chúa Giêsu chọn sinh ra và trưởng thành trong môi trường gia đình.

Chúa Giêsu sống trong một gia đình như mọi gia đình khác. Cha của Ngài là Giuse, người thợ mộc nghèo và với mẹ là Maria, người thiếu nữ trẻ trung và khiêm nhu. Gia đình Nazareth không giầu sang, không có địa vị trong xã hội nhưng là một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết tuân theo luật của Chúa và có Chúa cư ngụ trong gia đình. Thánh Giuse và Đức Maria cũng là con người như chúng ta, các ngài cũng có những lo toan của cuộc sống. Các ngài cũng phải phấn đấu từng ngày để nên tốt và thánh thiện. Cha mẹ của Chúa Giêsu là những người sống gương mẫu luôn chu toàn lề luật của cha ông.

Giuse và Maria đã dâng hiến con đầu lòng trong đền thờ và dâng lễ vật cho Chúa theo luật định. Các ngài đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Qua các lời tiên tri của ông Simêon và bà Anna, các ngài đã chấp nhận thánh ý Chúa qua lời xin vâng.

Các ngài đã trải qua bao lo lắng trong đời sống gia đình. Từ những khó khăn trong giây phút ban đầu khi Đức Maria thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, tới khi sanh con trong hang lừa, trốn chạy sang Ai Cập và sống âm thầm nơi làng Nazareth. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa nhưng cứ phát triển và trưởng thành bình thường qua tháng ngày. Cha mẹ ngài phải sống giữa mầu nhiệm còn ẩn dấu. Sự phó thác, tin tưởng và cậy trông là một thách đố từng giây phút trong đời của các ngài. Các ngài đã tự thánh hiến mình qua cuộc sống mỗi ngày.

Chúng ta biết rằng gia đình chính là lò luyện hy sinh, nơi hun đúc tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Ước chi mỗi người chúng ta nhận diện những giá trị vô giá của đời sống gia đình. Hãy mời Chúa cư ngụ trong gia đình. Hãy chăm giữ luật Chúa và phó thác đời sống trong vòng tay lân ái của Chúa. Có Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy bình an và hạnh phúc thật.

NGÀY 1 THÁNG 1

(Lc 2, 16-21)

MẸ CHÚA

Ma-ri-a Mẹ Chúa Trời,

Hồng ân phúc lộc, tuyệt vời Chúa ban.

Con người thụ tạo bụi tan,

Phận hèn tớ nữ, tỏa lan sáng ngời.

Xin vâng làm mẹ Chúa Trời,

Ngợi khen chúc phúc, ngàn đời quang vinh.

Mẹ sinh Con Chúa huyền linh,

Nằm trong máng cỏ, thân mình trẻ thơ.

Mục đồng chầu lạy kính thờ,

Loan tin khắp chốn, vọng chờ đêm thâu.

Con dân mong đợi bấy lâu,

Giê-su tên gọi, kính tâu Vua Trời.

Cung lòng trinh nữ cao vời,

Cưu mang Con Chúa, làm người thế nhân.

Ma-ri-a Mẹ thần dân,

Xứng danh Mẹ Chúa, nhân trần kính tôn.

Ngày đầu năm Dương Lịch, ngày dành riêng để Trọng Kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chọn gọi Đức Maria cộng tác vào công trình cứu độ. Maria đã đáp lời Xin Vâng. Qua hiệu qủa công trình cứu độ của Chúa Giêsu, Đức Maria đã được Thiên Chúa gìn giữ vẹn toàn và thánh thiện.

Đức Maria đã sống phó thác hoàn toàn trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Mỗi ngày, Maria sống trong ân sủng vì có Chúa ở cùng. Maria đã trải qua bao gian khó giữa trần đời. Đức Maria không khoe khoang ơn phúc lạ và không than van kêu trách số phận. Maria âm thầm đón nhận thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa với niềm tin tuyệt đối. Đức Maria xứng đáng với danh hiệu là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của chúng sinh.

Giáo Hội kính dâng Mẹ ngày đầu tiên của Năm mới. Chúng ta biết nhà có mẹ là nhà có mái ấm và có tình thương. Có mẹ chúng ta có tất cả. Giáo Hội Công Giáo có Mẹ. Giáo Hội mừng kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, đây là tín điều đã được tuyên tín. Qua lời xin vâng khi thiên thần truyền tin, Mẹ Maria đã trở thành Mẹ của Con Chúa. Khi Mẹ đến viếng thăm chị họ Isave, bà đã lên tiếng ngợi khen: Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm.

Mẹ Maria đã sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Người Con có hai bản tính không thể tách rời: Bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu bao gồm trọn vẹn cả hai bản tính. Chúa Giêsu vừa là người, vừa là Chúa, nên Đức Mẹ là Mẹ của Con Chúa.

Ơn làm Mẹ hoàn toàn là hồng ân Thiên Chúa ban cho Mẹ. Không do công lênh của con người, mà do tình yêu của Chúa ban cho con người. Mẹ đã xin vâng theo thánh ý Chúa mọi lúc trong cuộc đời. Thái độ khiêm tốn nơi Mẹ đã trở nên nguồn ân sủng cho mọi người. Mẹ đã trải qua muôn vàn khó khăn từ khi nói lời Xin Vâng cho đến khi đứng dưới chân thập giá nhìn con mình đớn đau trút hơn thở cuối cùng. Mẹ giữ kín và suy niệm tất cả những gì xảy ra trong đời và vâng theo thánh ý Chúa.

Giáo Hội đã biệt kính Đức Mẹ qua các danh hiệu: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Mẹ Đồng Trinh Trọn Đời, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mỗi năm Giáo Hội dành riêng hai tháng, tháng 5 và tháng10, để dâng kính Đức Mẹ. Trong năm có 18 lễ kính Đức Mẹ, ngoài ra còn kính nhớ vào các thứ bảy đầu tháng và các việc sùng kính riêng. Giáo Hội đã tôn vinh danh Mẹ qua rất nhiều tước hiệu khác nhau.

Chúng ta có Kinh Cầu Đức Bà và tôn vinh Mẹ trên 70 danh hiệu khác nhau. Đức Mẹ hiện ra nhiều lần với con cái loài người, 39 lần hiện ra chính thức được Giáo Hội chuẩn nhận. Ngoài ra còn rất nhiều lần Đức Mẹ hiện ra riêng tư và ban phát muôn ơn lành qua việc chữa bệnh cả hồn lẫn xác.

Không có đau khổ nào của các bà mẹ trần thế có thể sánh ví được với những khổ đau của Mẹ. Mẹ đã chịu đựng tất cả và mẹ đã trở thành Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, Mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta. Chúng ta cùng Mẹ dâng lời chúc tụng ngợi khen lòng Chúa bao dung. Chúng ta rất vui mừng vì chúng ta có Mẹ ở bên. Xin Mẹ dẫn dắt chúng con đến gần Chúa, để chúng con cùng chia xẻ niềm vui ơn Chúa Cứu Độ.


NGÀY 2 THÁNG 1

(Ga 1, 19-28)

TIỀN HÔ

Gio-an nhân chứng Nước Trời,

Tu thân rừng vắng, vào đời truyền rao.

Tiên tri, không phải tự cao,

Tiếng kêu hoang địa, Chúa trao lời mời.

Dọn đường sửa lối cho Người,

Thực hành phép rửa, cứu người lầm than,

Cuộc đời khắc khổ gian nan,

Hạ mình phục vụ, kêu van thức thời.

Đón mừng Cứu Chúa xuống đời,

Thổi loa báo trước, cao vời thánh nhân.

Đến sau, có trước gian trần,

Ngôi Lời Con Chúa, hạ thân cứu đời.

Giê-su cao trọng tuyệt vời,

Thần nhân bản tính, rạng ngời cao siêu.

Xả thân hiến mạng vì yêu,

Cửa Trời rộng mở, ban nhiều ân thiêng.


NGÀY 3 THÁNG 1

(Ga 1, 29-34)

CHIÊN CHÚA

Đây Chiên Thiên Chúa giáng trần,

Làm người dương thế, canh tân cõi lòng.

Gio-an thanh tẩy nước dòng,

Ki-tô Cứu Thế, rửa trong Thánh Thần.

Quyền năng tha thứ tội trần,

Thần Linh thánh ái, thiện chân mỹ hoàn.

Thiêng liêng quyền phép khôn ngoan,

Tỏ mình hiện hữu, hoàn toàn vì yêu.

Tin mừng mạc khải huyền siêu,

Nhiệm mầu khai mở, thiên triều cao sang.

Gio-an làm chứng hô vang,

Con Chiên xóa tội, thiên đàng phú ban.

Tội nhân sám hối cầu van,

Ăn năn chừa cải, Chúa ban phúc lành.

Tin yêu phó thác lòng thanh,

Phụng thờ kính Chúa, xứng danh con Trời.

NGÀY 4 THÁNG 1

(Ga 1, 35-42)

CHIÊN CHÚA

Gio-an giới thiệu môn sinh,

Đây là Chiên Chúa, quang vinh rạng ngời

Hai người trong nhóm nghe lời,

Bỏ thầy theo Chúa, vào nơi thanh bần.

Đến xem nơi ở dưới trần,

Đơn sơ nghèo khó, tinh thần thảnh thơi.

An-rê nhận biết Ngôi Lời,

Tin mừng loan báo, gọi mời anh đi.

Phê-rô sánh bước ngại chi,

Giê-su Cứu Chúa, từ bi đón mời.

Si-mon là đá rạng khơi,

Dựng xây Giáo Hội, trong đời trần gian.

Truyền rao chân lý trao ban,

Cứu nhân độ thế, sẻ san Tin Mừng.

Muối men nhân chứng không ngừng,

Hy sinh chịu chết, chớ đừng than van.

NGÀY 5 THÁNG 1

(Ga 1, 43-51)

ĐẾN XEM

Thành Na-za-rét xa xưa,

Nơi nhà Chúa ở, lưa thưa ít người.

Dân nghèo lao động một đời,

Yên bình êm ả, một thời thành nhân.

Hội đường bé nhỏ làng dân,

Trau dồi kiến thức, xa gần đó đây.

Giê-su chí thánh là Thầy,

Ba mươi ra giảng, ngất ngây lòng người.

Tông đồ Chúa gọi tươi cười,

Chúa nhìn đã biết, cõi đời mọi nơi.

Trong tâm thấu tỏ rạng ngời,

Tín thành chính trực, gọi mời chứng nhân.

Trở thành môn đệ cận thân,

Tin vui loan báo, hiến thân theo Ngài.

Đến xem dấu lạ thiên thai,

Tiên tri thượng giới, Ngôi Hai Chúa Trời.

NGÀY 6 THÁNG 1

(Mc 1, 6b-11)

ĐẤNG CỨU THẾ

Gio-an loan báo Tin Mừng,

Dọn đường đón Chúa, tôn xưng uy quyền.

Đến sau, có trước, mọi miền,

Quyền cao chức cả, trước tiên muôn loài.

Tôi đây không xứng với Ngài

Dây giầy tháo cởi, đoái hoài dủ thương.

Kêu mời sám hối đổi đường,

Thực thi phép rửa, vấn vương tội đời.

Bên sông dòng nước gọi mời,

Cải tà quy chánh, thói đời vùi chôn.

Đón mừng Cứu Chúa thiên tôn,

Thánh Thần Ngài rửa, tâm hồn sạch trong.

Giê-su dìm xuống nước dòng,

Bước lên khỏi nước, trong lòng vui say.

Bầu trời rộng mở hôm nay,

Con Ta Yêu Dấu, đẹp thay nhiệm mầu.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York