Hình Ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn – Đức Tân Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành tại nhà thờ Our Lady of La Vang, Santa Ana, CA ngày 20 tháng 12 năm 2017

Xem Hình Tại Đây

William Nguyễn