Chúa Nhật 2 MÙA VỌNG. B
(Mk. 1, 1-8)
CHỨNG NHÂN


Gio-an Tẩy Giả loan tin,
Dọn đường sửa lối, cầu xin ơn lành.
Ăn năn sám hối chân thành,
Cầu ơn tha tội, thực hành ái nhân.
Gio-đan phép rửa nhân trần,
Tâm hồn thanh khiết, canh tân cuộc đời.
Đón ơn Cứu Độ cao vời,
Hạ thân Con Chúa, làm người cứu ta.
Tình thương Thiên Chúa hải hà,
Quyền năng Phép rửa, Ngôi Ba Thánh Thần.
Tẩy trong sạch tội gian trần,
Mở lòng đón Chúa, dự phần phúc vinh.
Niềm tin trao phó thật tình,
Ngôi Lời Con Chúa, hiến mình vì yêu.

Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa mời gọi mọi người hãy chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Cứu Thế. Để thực hiện lời hứa năm xưa với tổ tiên Ađam và Evà, Thiên Chúa đã ban Đấng Cứu Độ. Thiên Chúa đã từng bước chuẩn bị lòng con người. Người đã hé mở chương trình cứu độ qua từng giai đoạn. Chúa chọn lựa một dân tộc riêng và rồi sai các tiên tri loan báo cách thế Con Chúa sẽ giáng trần.

Gioan là vị tiền hô đi trước chuẩn bị và kêu mời mọi người ăn năn sám hối tội lỗi. Gioan đã giới thiệu Đấng Cứu Thế cho toàn dân. Gioan Tẩy Giả đã loan báo rằng Con Thiên Chúa đã hạ thân làm người. Hãy mau chuẩn bị sám hối và sửa đường nẻo Chúa cho ngay thẳng.

Gioan giới thiệu rằng: Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Và chính Chúa Cha trên trời đã xác nhận rằng: Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe Lời Ngài. Lịch sử cứu độ đã được Chúa Cha hứa, được các tiên tri loan báo và chính Chúa Giêsu đã hoàn tất mọi lời đã loan báo về Ngài. Thế mà sau hơn hai ngàn năm, rất nhiều người vẫn chưa nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và là Con Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ.

Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và là Con Thiên Chúa giáng thế làm người. Ngài đến để mang ơn Cứu Độ. Mỗi người chúng ta có bổn phận giới thiệu Chúa cho người xung quanh. Có nhiều người chưa biết Chúa, vì không có ai rao giảng về Ngài. Có nhiều người không muốn chấp nhận Chúa, vì người làm chứng không sống niềm tin thật qua đời sống. Nhiều người chối Chúa, vì chính chúng ta là Kitô Hữu, nhưng không sống xứng đáng với danh nghĩa Kitô hữu.

Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa viếng thăm, chúng ta hãy sửa lại đường lối Chúa cho ngay thằng. Dọn cho Chúa một máng cỏ êm ấm và sạch sẽ trong tâm hồn. Cùng sống chứng nhân giữa dòng đời để giới thiệu Chúa cho mọi người qua cách sống đạo mỗi ngày.

THỨ HAI, TUẦN 2 VỌNG
(Is 35, 1-10; Lc 5, 17-26).
THA TỘI


Tin mừng loan báo toàn dân,
Lắng tai nghe giảng, canh tân tâm hồn.
Truyền rao chân lý, tiếng đồn vang xa.
Nhiều người Biệt Phái chạm va,
Ghen tương bắt bẻ, sao tha tội tình.
Chữa người bất toại bẩm sinh,
Cả hồn lẫn xác, sạch tinh đổi đời.
Chúa rằng tha tội cho ngươi,
Tự mình vác chõng, vui cười tạ ơn.
Mấy thầy Luật Sĩ dỗi hờn,
Ông này phạm thượng, ai hơn Chúa Trời.
Chúa rằng quyền phép bởi trời,
Có quyền tha tội, tuyệt vời biết bao.
Ngợi khen Thiên Chúa trên cao,
Ban ơn giáng phúc, xiết bao lạ lùng.

THỨ BA, TUẦN 2 VỌNG
(Is 40, 1-11; Mt 18, 12-14).
THƯƠNG XÓT


Chăn chiên đồng vắng đêm thâu,
Một con lạc bước, tìm đâu đường về.
Chủ chiên chăm dẵm rành nghề,
Một trăm chiên chẵn, sao về mất con.
Bồn chồn lo lắng mỏi mòn,
Cả đàn bỏ lại, lon ton đi tìm.
Tình thương rạn nứt con tim,
Mặc cho gian khó, im lìm đớn đau.
Vui mừng chiên lạc phía sau,
Trên vai mang vác, hãy mau hợp đàn.
Con người tội lỗi gian nan,
Chúa thương tìm kiếm, khấng ban phúc lành.
Tựa nương bên Chúa nhân lành,
Dủ lòng thương xót, chân thành tri ân.

THỨ TƯ, TUẦN 2 VỌNG
(Is 40, 25-31; Mt 11, 28-30).
KHIÊM NHƯỢNG


Cuộc đời bao nỗi truân chuyên,
Đắng cay khó nhọc, lời khuyên theo Thầy.
Vai mang gánh nặng đong đầy,
Học cùng sư phụ, gánh nầy nhẹ êm.
Dịu hiền khiêm nhượng êm đềm,
Nhẹ nhàng gánh vác, phụ thêm ơn trời.
Giê-su lên tiếng gọi mời,
Ách Ngài êm ái, gánh đời nhẹ tênh.
Ơn thiêng phù trợ tấm thân,
Dù cho khốn khó, tinh thần khiêm nhu.
Chúa thương cứu giúp luyện tu,
Sống đời nhân đức, thiên thu rạng ngời.
Theo Thầy dấn bước vào đời,
Khiêm nhường nhịn nhục, cao vời đức ân.

THỨ NĂM, TUẦN 2 VỌNG
(Is 41, 13-20; Mt 11, 11-15).
TIỀN HÔ


Gio-an cao trọng tuyệt vời,
Tiền hô nhân chứng, gọi mời khấn van.
Chúa khen trọng nhất Gio-an,
Sinh ra quí tử, ơn ban bởi trời.
Làm con người nữ cao vời,
I-sa-ve mẹ, một đời tín trung.
Thành tâm khấn nguyện trung dung,
Vâng theo thánh ý, ra vùng hoang vu.
Luyện thân đắc đạo đường tu,
Xả thân dấn bước, chu du mọi miền.
Chứng nhân sự thật cõi thiên,
Tiền hô loan báo, ơn thiêng cứu đời.
Giê-su Cứu Thế rạng ngời,
Mở lòng đón nhận, Ngôi Lời hạ sinh.

THỨ SÁU, TUẦN 2 VỌNG
(Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19).
CỐ CHẤP


Thần dân khắc khoải lo âu,
Gio-an Tẩy Giả, ở lâu trong rừng.
Không ăn không uống không mừng,
Nói rằng quỉ ám, xin đừng lắng nghe.
Đóng khung tâm thức cùng phe,
Chối từ lãnh nhận, chia vè ngăm đe.
Giê-su ăn uống hội hè,
Mê ăn mê uống, bạn bè tội nhân.
Cứng lòng chối bỏ biện phân,
Nguồn ơn phúc lộc, nhân trần do ai.
Tiên tri ngôn sứ được sai,
Ra đi nhân chứng, đóng vai người phàm.
Người đời khao khát tham lam,
Trăm người trăm ý, biết làm sao cân.
Mở lòng mở trí tinh thần,
Nghe lời mạc khải, thiện chân đổi đời.

THỨ BẢY, TUẦN 2 VỌNG
(Sir 48, 1-4.9-11; Mt 17, 10-13).
ĐAU KHỔ


Ê-li-a Sứ Ngôn xưa,
Sai đi loan báo, được đưa lên trời.
Lửa hồng xe ngựa cao vời,
Khi nào trở lại, tới thời gia ân.
Chấn hưng cải đổi lòng dân,
Dọn đường sửa lối, dấn thân vào đời.
Dù cho gian khó không rời,
Chu toàn thánh ý, gọi mời hy sinh.
Đoàn dân đối xử vô tình,
Tiên tri phải chết, cực hình vì yêu.
Chương trình cứu độ huyền siêu,
Giê-su Con Chúa, cũng liều tấm thân.
Hy sinh gánh tội gian trần,
Gio-an Tẩy Giả, góp phần loan tin.
Chứng nhân sự thật cầu xin,
Hoàn thành sứ mệnh, ngước nhìn trời cao.