15. Cầu nguyện làm cho linh hồn biết sự hư không của danh lợi và hoan lạc của thế gian.

(Thánh nữ Rosa)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info