25. BAN, ĐỊCH CƯỜI NHAU

Lưu Ban (攽) cười nhạo Vương Địch (覿):
- “Tại sao anh thấy bạn là bán ?” (1)
Vương Địch cũng rất tinh anh thông minh, vừa nghe liền biết bị nhạo, bèn trề môi nhạo lại nói:
- “Bán anh thì giá được mấy đồng xu ?” (2)
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 25:
Bán đứng anh em bè bạn là chuyện có thật trong mọi thời đại chứ không phải là chuyện đùa giỡn cho vui.
Có người bán đứng anh em vì tranh giành quyền lợi, có người bán đứng bạn bè vì hám danh, có người bán đứng người yêu vì ham tình mới ham vật chất, có người bán đứng cả bố mẹ vì ham địa vị... Tất cả những cái “bán đứng” này đều là trọng tội, vì nơi họ không có tình yêu của Thiên Chúa cũng như tình yêu thương đồng loại.
Nhưng cái tội “bán đứng” to lớn nhất chính là bán đứng lương tâm của mình cho ma quỷ, bán đứng lương tâm tức là bán Chúa vậy.
Người đời đã chê bai Giu-đa Ít-ca-ri-ốt vì ông ta bán đứng thầy mình là Đức Chúa Giê-su ba mươi đồng bạc, người ta cũng đã cười những người bán đứng đồng nghiệp của mình để trèo lên chức vị cao, chúng ta cũng thấy người này bán đứng bạn mình vì chút quyền lợi nhỏ.v.v... nhưng người ta càng cười hơn nữa khi chúng ta bán đứng Chúa của mình trong những cuộc chơi bời trác táng, trong những âm mưu làm ăn phi pháp, trong những cáo gian chứng dối...

(1) 覿là “địch” do 2 chữ thấy”見” và chữ bán ”賣” ghép lại mà thành, Lưu Ban chơi chữ: thấy bạn là bán…
(2) 攽là “ban” do 2 chữ phân “分” nghĩa là suất và chữ văn “文” cũng có nghĩa là đồng, ghép lại mà thành, Vương Địch chơi chữ: bán anh thì được mấy đồng xu…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nh antai
http://nhantai.info