23. CÁI MẶT NHƯ VỎ MĂNG
Ông thầy thuốc và ông thầy bói thường hay uống rượu nơi quán, có một ông già thường tông cửa vào ăn không trả tiền, thầy thuốc và thầy bói ghét ông ta thấu xương.
Một hôm, thầy thuốc và thầy bói cùng nhau uống rượu rất vui vẻ thì ông già ấy lại tông cửa đi vào, vừa ngồi xuống liền uống một ly, thầy thuốc thầm cười nhạo ông già một hồi bèn nói:
- “Mỗi người chúng ta ra một câu đối”, nói xong thì tranh nói trước: “Trời có sao nam của trời, đất có da xương của đất, hai mươi bốn mùi lưu manh chất chứa trong lòng, muốn thêm cũng được, muốn diệt cũng được.”
Thày bói nói:

- “Trời có thiên văn, đất có địa lý, trong nhị thập bách, ba mệnh cũng thông, năm tinh cũng thông.”
Ông già ăn mà không trả tiền không một chút lép vế, lập tức nói:
- “Trời không sinh người không lộc, đất không sinh cây cỏ vô danh, hai mươi bốn tầng cái mặt vỏ măng, lột một tầng lại một tầng”.
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 23:
Người ta thường nói “đẹp trai không bằng chai mặt”, chai mặt tức là trơ trẽn không biết xấu hổ, mà người chai mặt thì cũng giống như người trơ trẽn, họ không biết gượng khi vu oan giá hoạ cho người khác, họ không biết xấu hổ khi làm điều sai trái, họ không biết hối hận khi lỡ phạm tội...
Cái mặt đã chai từng lớp như vỏ măng tre, nhưng vỏ măng tre càng lột thì càng nõn nà đẹp mắt, còn cái mặt chai lì thì càng lột càng xơ cứng, càng lột càng trơ trẽn và cuối cùng thì đem bỏ vào trong thùng rác sau nhà.
Trong Giáo Hội Công Giáo cũng có rất nhiều thánh nhân trước khi trở thành thánh thì “cái mặt chai như vỏ măng tre”, chẳng hạn như là thánh Phê-rô chai mặt khi chối thầy, thánh nữ Ma-ri-a Ma-da-le-na làm kỹ nữ nổi tiếng đến chai mặt, thánh Phao-lô chai mặt bắt hại đạo mới của Chúa, thánh Au-gút-ti-nô mê đắm đến chai mặt trong hoan lạc dục vọng thế gian, và có rất nhiều vị thánh khác đã từng chai mặt sống trong tội lỗi, nhưng các ngài đã biết cậy vào ơn Chúa và dùng Lời Chúa để lột đi tất cả lớp vỏ măng chai lì ấy, và rồi trở nên đẹp đẽ tốt lành xứng đáng cho chúng ta noi gương.
Lột vỏ măng không phải chỉ lột một tầng là sạch đẹp, nhưng phải lột nhiều tầng lớp, cũng vậy đời sống tâm linh không phải chỉ “lột một tầng” –hối cải- rồi thôi, nhưng cần phải lột nhiều lần trong cuộc sống bằng cách thực hành Lời Chúa và siêng năng đón nhận các bí tích của Ngài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhan tai
http://nhantai.info