22. HOÀ ĐIỆU CỨU NGƯỜI
Có một ông quan nọ mời khách, bởi vì nhà bếp nấu bánh nướng chín sơ sơ nên ông quan nổi giận đánh nó và đem tống ngục, cách mấy ngày hôm sau, ông quan nọ lại bày tiệc thết khách.
Có hai người khách muốn cứu anh nhà bếp, một người bèn giả làm thầy tướng số, người kia giả làm ông lão mời thầy tướng số coi giùm vận mạng trong lúc dự tiệc.
Thầy tướng số hỏi trước:
- “Tôn lão thuộc năm canh giáp nào ?”
Ông lão nọ cố ý nói lớn tiếng:
- “Sinh năm bính.”
Thầy tướng số lên tiếng nói liền liền:
- ”Không được, không được.”
Ông lão giả bộ làm mặt không vui hỏi:
- “Mới nói một năm, giờ lại không ngày tháng, sao bây giờ lại nói không được chứ ?”
Thầy tướng số nói:
- “Hôm qua sinh năm giáp còn ở trong ngục chưa được thả, huống gì anh “sinh năm bính” chứ ?”
Những khách được mời đều cười ha ha, ông quan cũng lĩnh ngộ được ý nghĩa, thế là tha cho tên đầu bếp khỏi ngồi tù.
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 22:
Thời đại nào chức quyền cũng đều khiến cho con người ta trở thành người độc đoán, kiêu căng và có khi trở thành kẻ vô lương tâm.
Chức quyền của người đời đa phần là để hưởng thụ và thống trị, còn chức quyền của Giáo Hội Công Giáo là để phục vụ và hy sinh, bởi vì chính Đức Chúa Giê-su đã nói và đã làm như thế khi xuống thế cứu chuộc nhân loại.
Linh mục là một thánh chức được Thiên Chúa thiết lập vì phần rỗi linh hồn của con người, chứ không phải là một công chức do loài người thiết lập vì nhu cầu trật tự thống trị của con người, cho nên cách hành xử thánh chức linh mục cũng khác biệt với cách làm việc kiểu công chức của người đời :
- Linh mục thì phục vụ tha nhân chứ không để tha nhân phục vụ mình; là yêu thương đi tìm con chiên lạc chứ không đợi con chiên lạc tìm đến mình trước; là an ủi và chữa lành vết thương tâm hồn của anh chị em, chứ không nạt nộ hống hách và ngăm đe.
- Linh mục là một thánh chức cho nên cách hành xử cũng phải thánh thiện, mà cái thánh thiện này được bộc lộ rõ nét nhất nơi con người của các ngài, đó chính là sự yêu thương, khiêm tốn, nhẫn nại và quảng đại.
Tên đầy tớ bị bỏ tù vì một tội không đáng gì, đó là cách hành xử quyền của người đời vì không yêu thương. Ngược lại, đối với các linh mục của Giáo Hội Công Giáo thì tội nhân được hớn hở vui mừng sau khi tiếp xúc với linh mục; giáo dân yêu thương và cộng tác với cha sở, đó chính là kết quả cách hành xử thánh chức của linh mục là yêu thương, khiêm tốn, nhẫn nại và quảng đại vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhant ai
http://nhantai.info