11. Khi ngôn ngữ của cầu nguyện liên tục phát ra thì tội ác bị che phủ.

(Thánh Ambrose)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info