8. Cầu nguyện có thể gìn giữ và tiết chế đức hạnh, áp chế giận dữ, ngăn chận kiêu ngạo ghét ghen, và đem Chúa Thánh Thần vào trong linh hồn, đưa con người lên tới thiên đàng.

(Thánh Ephraem)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách n gôn thần học tu đức"

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhan tai
http://nhantai.info