19. NHẠO SAY RƯỢU
Một con chuột núp trong nhà dầu, một con chuột ẩn trong nhà rượu, hai con chuột thường đi lại với nhau và ăn uống thức ăn của nhau.
Một lần nọ, chuột rượu uống xong dầu, bèn mời chuột dầu qua nhà rượu uống rượu, và dùng miệng ngậm đuôi chuột dầu treo rủ xuống mà ăn trộm, chuột dầu uống rất là vui vẻ, bèn luôn miệng nói với chuột rượu:
- “Rượu ngon, rượu ngon !”
Chuột rượu khách sáo lên tiếng trả lời:
- “Không dám, không dám !”
Nhưng vừa mới mở miệng, thì chuột dầu rớt xuống trong hủ rượu, quằn quại một hồi lâu rồi cũng trèo lên được. Chuột rượu thở dài một tiếng, nói:
- “Anh uống ít một chút thì được rồi, sao lại muốn uống đến như người say rượu vậy chứ !”
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 19:
Con chuột rượu ngậm đuôi con chuột dầu để con chuột dầu tự do uống trộm rượu, như thế là con chuột rượu đã phạm tội đồng loã ăn trộm.
Đời sống của con người ta đều có sự liên hệ mật thiết với nhau, và người ta đều ước mơ một thế giới đại đồng, nhưng đại đồng mà không có Thiên Chúa thì chỉ trở thành đại nạn cho thế giới, bởi vì Thiên Chúa là căn nguyên của sự đại đồng, là tình yêu liên kết mọi tâm hồn lại với nhau, không có tình yêu thì không có hợp nhất, không có hợp nhất thì lý tưởng đại đồng chỉ là cái bánh vẽ trên giấy, gió thổi là bay mất tiêu.
Tất cả những người Ki-tô hữu đều có liên hệ mật thiết với nhau qua bí tích Rửa Tội, cho nên trên căn bản họ đã trở thành một xã hội “đại đồng nho nhỏ”, mà đại đồng nho nhỏ này trước hết chính là giáo xứ của họ, nơi đây họ trở nên mẫu gương của “lá lành đùm lá rách”, nơi đây họ trở thành mẫu gương vì anh em mà phục vụ, nơi đây họ trở thành người thân cận của tất cả mọi người, họ sống không vì tư lợi cá nhân nhưng là vì toàn thể cộng đoàn dân Chúa, và như thế họ là những người đang sống đại đồng với tha nhân trong một tình yêu của Đức Chúa Giê-su.
Thù hận ích kỷ thì làm cho con người trở thành đồng lõa với sa tan, phá tan tình huynh đệ của mọi người, nó như con chuột rượu ngậm đuôi con chuột dầu để con chuột dầu tác oai tác quái trong tội lỗi.
Chỉ có tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa mới làm cho xã hội thăng tiến và con người gần gũi với nhau hơn mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhanta
http://nhantai.info