6. Khi cầu nguyện mà cố ý nghĩ bậy bạ lung tung thì có tội, và phá hoại công hiệu của cầu nguyện.

(Thánh Thomas Aquinas)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Trích dịch từ tiếng Hoa trong " Cách ngôn thần học tu đức"


-------------

http://www.vietcatholic.net

http://www.vietcatholic.net/nhant ai

http://nhantai.info