4. Cầu nguyện là nước thánh tưới cây làm việc thiện của chúng ta, khiến cho nó lớn lên tươi tốt xum xuê xanh thẫm.

(Thánh Francis of Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

---------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info