14. KHÔNG DÁM XUẤT ĐẦU
Chủ nhà nọ đã nhiều lần thúc giục gia sư (thầy giáo dạy kèm) giúp ông ta viết văn tế, nhưng thầy giáo không viết được, kế cùng lời tận, nên thầy giáo ăn cắp ngựa của chủ nhà rồi cuống quýt cỡi ra vùng ngoại ô để trốn, hắn ta tìm được một cái lò gạch, bèn cấp tốc xuống ngựa chạy vào bên trong ấy mà trốn, nhưng con ngựa ấy chỉ loanh quanh phía ngoài không muốn tiến vào, thầy giáo ấy đứng trong lò gạch mà lòng không yên, bèn chửi nó:
- “Mày là con ngựa ngu, nếu mày muốn làm văn tế thì cứ đứng bên ngoài, còn tao thì không dám xuất đầu nữa đâu !”
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 14:
Ở đời có người chữ nghĩa không có, đức độ cũng không, nhưng cứ muốn làm thầy thiên hạ, cho nên thiên hạ đại loạn; nhưng thiên hạ sẽ càng loạn hơn khi người có tài có đức có chữ nghĩa đầy mình mà lại không muốn làm thầy thiên hạ.
Có người được cha sở mời vào cộng tác với ngài để giúp đỡ giáo xứ, thì cứ tưởng mình là...cha sở, nên hết “dạy” người này phải làm như thế này, “dạy” người kia phải làm như thế kia, mà chuyện này chuyện kia ấy lại là không phải bổn phận của mình. Đây là những người làm mất đi sự đoàn kết của giáo xứ.
Có người được cha sở mời cộng tác với ngài trong việc điều hành giáo xứ thì lắc đầu nguây nguẩy, bởi vì họ cho rằng làm việc chung với những người học lực thua mình tài trí kém mình thì là một sự nhục nhã. Đây là những người kiêu ngạo cố hữu, coi cái tôi của mình lớn hơn đức ái, họ là những người không những phá đi sự đoàn kết của giáo xứ, mà còn là những tảng đá to bự chảng làm cản trở sự phát triển của giáo xứ trong mọi lãnh vực đạo đời.
Chỉ có Thiên Chúa mới đúng là thầy dạy của chúng ta về mọi phương diện, cho nên cứ khiêm tốn làm việc với hết khả năng của mình, Chúa sẽ thay chúng ta để bảo ban dạy dỗ người anh em chị em, có gì mà phải thế này thế nọ chứ ?
Đôi lúc chúng ta chỉ đứng bên ngoài cửa nhà để rồi đoán mò bên trong nhà có những thứ gì, cũng vậy, có những lúc chúng ta chỉ làm người bàng quan rồi đoán mò công việc tài trí năng lực của người khác, mà không chịu xắn tay áo lên cùng làm với họ...
Thử cùng làm với mọi người thì sẽ thấy người khác không như mình nghĩ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhant ai
http://nhantai.info