CẦU NGUYỆN (3)

1. Một người lơ đãng, trong đầu óc đầy những ảo tưởng vô ích thì không thể cầu nguyện.

(Thánh Francis Xavier)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb .
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách n gôn thần học tu đức"

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info