47. Khi tôi cầu nguyện, thì tiếng nói trong lòng phải vang động hơn lời nói nơi môi miệng.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách n gôn thần học tu đức"

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info