10. KHÔNG THẤY HAI TẤC
Nước Ngô bị nước lụt ngập cả thành, quan dân hoảng loạn cả lên.
Đột nhiên nhìn thấy một pháp sư đi đến nói mình có thể làm cho nước rút lui, rồi người ta thấy pháp sư chân bước thất tinh bộ, miệng niệm bùa chú, một chặp sau hô lớn tiếng hô: “Lui gấp !” người giữ thành đến báo cáo nói:
- “Một tấc cũng không thấy lui ạ !”
Một lúc sau, pháp sư lại làm như lần trước, hô lớn: “Lui gấp !”
Người giữ thành lại báo cáo:
- “Lại một tấc cũng không thấy lui ạ !”
Quan huyện cười nói:
- “Đó không phải là pháp sư, mà là một tên thợ may ăn cướp, cặp mắt nó nhìn không thấy hai tấc”.
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 10:
Người bịp bợm là người xảo trá, ma giáo, chuyên lừa bịp người khác để làm lợi cho mình, tóm lại họ là người không có lòng thật thà.
Có giáo dân lừa cả cha sở để “móc túi” của ngài, vì ngài quá thương người và đơn sơ khi có người đến năn nỉ xin ngài giúp đỡ với nhiều lý do giả tạo thật lâm li bi đát.
Có nhiều hạng lừa bịp :
Có người vì túng tiền uống rượu chích choác nên lừa bịp, có người vì ham tiền của nên lừa bịp, có người vì ham đua đòi nhưng không có tiên nên lừa bịp, có người vì mắc nợ qúa nhiều nên lừa bịp, lại có người túng tiền đi hát ka ra ôkê cà phê ôm mà lừa bịp.v.v...
Người bịp bợm thì cặp mắt họ không những là không nhìn thấy “hai tấc” là hậu quả gần, mà còn phát ra một nét gian xảo ai nhìn cũng biết và ghê rợn, bởi vì ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà ánh mắt gian xảo thì biểu lộ một tâm hồn không lương thiện không thật thà vậy.
Người Ki-tô hữu không vì tư lợi cho mình mà hại người, không vì một chút vật chất chóng qua mà lừa bịp người khác để rồi đánh mất lương tâm thật thà của mình trong cuộc sống.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info