1. Sự vui vẻ của linh hồn là đến từ một tâm hồn thuần khiết và không ngừng cầu nguyện.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ng ôn thần học tu đức"

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info