9. CHÂM CẠN HÁT THẤP
Có một thầy châm cứu nọ, bởi vì châm kim quá sâu nên bệnh nhân bị chết, chủ nhà nổi giận bắt cả gia đình phải khiêng quan tài đi chôn, và trên đường đi phải ca ai điếu để nhục mạ thầy châm cứu.
Thầy châm cứu nói với vợ:
- “Bà hát thấp thấp kẻo mà tôi bị nhục nhã khó coi.”
Bà vợ nổi khùng lên nói:
- “Đã muốn hát thấp thấp sao lúc ấy không châm kim cạn cạn chút xíu !”
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 9:
Rủi ro nghề nghiệp là chuyện thường xảy ra cho con người, bởi vì ở đời ai mà học được chữ ngờ.
Bị cám dỗ là chuyện thường xuyên xảy ra cho con người, đặc biệt là Ki-tô hữu, nhưng chống trả lại với cơn cám dỗ thì không phải là chuyện thường xuyên của con người, bởi vì thế giới đã chứng minh điều ấy cho chúng ta thấy: nếu ai cũng chống trả với những cám dỗ tham vọng của mình thì thế giới sẽ có hòa bình, nếu ai cũng chống trả lại với những cơn cám dỗ, thì cuộc sống của mỗi người sẽ hạnh phúc hơn...
Người Ki-tô hữu luôn ý thức mình là một con người mỏng dòn yếu đuối, cho nên họ càng ra sức cậy trông vào ơn Chúa hơn nữa bằng lời cầu nguyện và bằng các việc lành thánh thiện khác.
Nhưng cũng có những Ki-tô hữu không cậy vào ơn Chúa, mà chỉ cậy vào sức của mình, cho nên họ thường té ngã trong tội và cứ loay hoay oán trời trách người, mà không chịu cúi đầu hối hận ăn năn.
Và bởi vì còn có nhiều người không chịu chống trả với cám dỗ nên gia đình chưa có hòa thuận hạnh phúc, xã hội chưa có bình yêu và thế giới chưa có hòa bình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info