6. THANG THUỐC TƯƠNG KIẾN
Có tên lang băm nọ trị bệnh làm chết bệnh nhân, chủ nhà đem hắn ta đè dưới hành lang mà đánh, và chuẩn bị trói lại đem đi cáo quan. Đứa em của người chết rất là đau khổ, khóc lóc nói:
- “Anh ơi là anh ơi, làm sao có thể gặp lại anh được hè.”
Tên lang băm ứng tiếng nói:
- “Nếu muốn gặp anh ta thì rất là dễ dàng.”
Hỏi làm sao để gặp, lang băm nói:
- “Thang thuốc mà anh của ngươi uống đó, coi còn cặn bã không ? Nếu còn thì ngươi cứ cầm lấy mà uống, uống xong thì lập tức có thể tương kiến cùng anh của ngươi tại âm phủ liền !!”
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 6:
Chết và sống là hai con đường song song vô tận, cho nên không thể cùng nhau tương kiến, chỉ có cùng chết hoặc cùng sống mới có thể gặp nhau.
Hoả ngục và thiên đàng là hai nơi xa tít mù vô tận, xa vô tận là vì những người ở hai nơi ấy không thể và không bao giờ gặp nhau.
Nhưng những người Ki-tô hữu thì biết rất rõ ràng là hoả ngục và thiên đàng cũng rất gần với chúng ta, chúng ta có thể một bước nhảy lên thiên đàng và một bước có thể nhảy xuống hoả ngục; rất gần vì nó ở ngay trong chúng ta, vì nó tuỳ thuộc vào cách sống thánh thiện hay gian ác của chúng ta ngày hôm nay mà thôi.
Niềm ao ước của chúng ta sống ở đời này là hy vọng được tương kiến với Thiên Chúa trên thiên đàng mai sau, mà tương kiến thế nào được khi hằng ngày chúng ta thích “tương kiến” với ma quỷ, hành động theo bản năng xác thịt của mình như tham lam, trộm cắp, phê bình nói xấu người khác, tham ô ghen ghét, lười biếng.v.v...hơn là làm theo lời của Chúa dạy !?
Cứ gâp gỡ Chúa trong công việc hằng ngày của mình, có nghĩa là hãy nhìn thấy Chúa hiện diện ngay trong tất cả công việc của mình, và những biến cố xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của anh chị em cũng như của mọi người, thì việc tương kiến vĩ đại ngày sau trên thiên đàng chắc chắn sẽ hiện thực, bởi vì Thiên Chúa không hề hứa lèo bao giờ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info