41. Dù cho tinh thần khô cạn kéo dài đến chết thì linh hồn cũng không được bỏ cầu nguyện, sẽ có một ngày Thiên Chúa sẽ khảng khái ban cho giá trị rất phong phú.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai