4. QUAN THAM PHÁT THỆ
Có một tên quan sứ vì tham ô nên bị ngồi tù, sau đó gặp dịp đại xá mới được phóng thích, thế là hắn ta phát thệ:
- ”Từ nay về sau nếu vẫn tiếp tục nhận tiền hối lộ của người ta, thì hãy gọi ta là mụn nhọt sống trên tay.”
Không lâu sau, có một người đến kiện cáo và đem tiền đút lót cho hắn ta với hy vọng thắng kiện. Tên quan tham ô bèn nghĩ đến lời phát thệ, nên không dám đưa tay nhận tiền. Nghĩ ngợi một lúc sau, bèn nói:
- “Ông đã nhiệt tình như thế, thì tạm thời đem tiền bỏ vào trong chiếc ủng của ta đây vậy !”
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 4:
Có người vì thấy mình cứ phạm lỗi hoài nên bực mình mà hứa, nhưng sau đó thì không giữ được lời hứa vì hết bực nhọc; có người vì một chớp loé hối hận trong tâm hồn nên động lòng mà hứa, nhưng rồi sau đó thì quên mất lời mình đã hứa vì chớp loé hối hận ấy đã tắt ngũm; lại có người vì sợ bị bỏ tù, bị sợ roi vọt nên đã hứa, nhưng sau đó thì chối bai bãi vì đã được thăng quan tiến chức...
Tất cả những lời hứa trên đều là hứa cuội.
Chỉ có những ai sống đơn sơ, thật thà, có nói có, không nói không thì mới thật sự là con cái của ánh sáng, mà ánh sáng thì ai cũng thấy, cần gì phải hứa với không hứa chứ, chỉ sợ ánh sáng khi bị gian dối lừa bịp che mất nên mới phải hứa cuội hứa suôn mà thô, mà hứa cuội hứa suông không phải là do ma quỷ mà ra hay sao ?
Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta có thì nói có, không thì nó không, thêm điều đặt chuyện là do ma quỷ mà ra.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info