MỪNG TUỔI

- Ảnh của Nguyễn Đức Cung.

Bà tôi ở một túp lều tre

Có môt hàng cau chạy trước hè

Một mảnh vườn bên rào giậu nứa.

Xuân về hoa caỉ nở vàng hoe.

Gạo nếp ngày xuân goí bánh chưng,

Cả đêm cuôí chạp nướng than hồng,

Quần đào, áo đỏ, tranh gà lợn,

Cơm tám, dưa hành, thịt mỡ đông.

(Trích baì TẾT QUÊ BÀ của Đoàn Văn Cừ 1941)