28. Ai không coi trọng việc cầu nguyện, thì buông lỏng không thể bền chí trên con đường tu đức.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info