95. HỨA DO TỪ CHỐI
Vua Nghiêu trị vì thiên hạ thời gian rất lâu nên cảm thấy mình già rồi không kham nổi, bèn cho triệu Hứa Do đến và chuẩn bị đem ngôi hoàng đế nhường lại cho ông ta.
Hứa Do nhìn thấy chỗ ở của vua Nghiêu, trước cửa là bậc đất cao ba thước, trên nóc nhà mái tranh không sửa chữa cho ngay ngắn, rường xà nhà đều làm bằng cây khô và cành cây, nhà khách so với nó còn đẹp và tốt hơn !
Vua Nghiêu tiếp đãi Hứa Do cơm nước càng đơn giản hơn: chén cơm bằng đất, bát canh bằng đất, gạo xấu, thức ăn như cỏ, người làm công và tù nhân ăn cơm so với ông ta còn ngon hơn.
Sau khi ăn cơm xong, vua Nghiêu nói với Hứa Do:
- “Ta hưởng thụ vinh hoa phú quý của thiên hạ quá lâu rồi, bây giờ đã chán, nghe nói nhà ngươi phấm cách cao thượng, gần xa nghe danh, cho nên ta đặc biệt đem ngôi hoàng đế nhường lại cho ngươi, ngươi có hưởng dụng sự đãi ngộ của ta chăng ?”
Hứa Do cười xin miễn và nói:
- “Phú quý” mà như vậy, thì tôi thật không thích chút nào”.
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 95:
Vua Nghiêu là một vua hiền thời cổ đại của Trung Hoa, một vị vua tài đức, cho nên cách sinh hoạt thường ngay cũng rất giản dị, nhà ở thì xấu hơn nhà khách vãng lai, ăn cơm thì dở hơn cơm tù, đúng là một vị vua hiền đức.
Phú quý của vua Nghiêu là chấp nhận và vui vẻ với cuộc sống nghèo, bởi vì khi đã chấp nhận thì tâm hồn cũng rất thảnh thơi, đó là “phú quý” của thánh hiền, vua Nghiêu đã sống Lời Chúa mặc dù ông chưa biết Chúa là ai.
Phú quý của Hứa Do là phải ăn sung mặc sướng, phải nhà cao cửa rộng, phải có tôi trai tớ gái, ông ta chỉ biết phú quý tạm thời.
Đời sống của người Ki-tô hữu là đời sống rất phú quý, bởi vì họ là con của vị vua trên các vua, chúa trên các chúa; bởi vì họ là những người được ghi tên vào sổ các thánh; bởi vì họ luôn được nuôi dưỡng bằng bánh bởi trời là Mình Máu thánh của Đức Chúa Giê-su Ki-tô...
Nhưng có những Ki-tô hữu không thích loại phú quý ấy, họ thích phú quý kiểu trần gian, tức là muốn sống lừa đảo người khác để kiếm lợi, muốn thề gian nói dối để được lòng cấp trên, muốn vu oan giá hoạ cho người khác để thoả mãn tính thù hận của mình...
Phú quý của thế gian chỉ là mây khói thoáng qua, nhưng rất nhiều người tìm kiếm; phú quý của Nước Trời thì là hạnh phúc vĩnh hằng nhưng lại ít người chờ mong.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info