Chiều thứ Bảy, ngày 12 tháng 8, Giáo xứ Linh Thủy thuộc Tổng Giáo phận Huế đã long trọng mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Bổn mạng của Giáo xứ. Cha Quản xứ Giuse Maria Hồ Sĩ Hiếu Trung phụ trách chương trình Diễn nguyện của Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 nên Ngài phải tổ chức sớm. Thánh lễ đồng tế do Cha Augustino Nguyễn Văn Dụ chủ tế với tinh thần hiệp thông cầu nguyện của không chỉ cộng đoàn Giáo xứ mà còn đông đảo bà con, bạn bè thân hữu cũng như đại diện chính quyền địa phương đến chúc mừng và tham dự.

Xem hình

Trước khi đi vào Thánh lễ, Cha Quản xứ giới thiệu Cha chủ tế là Cha Augustino Nguyễn Văn Dụ, Ngài đang làm mục vụ tại Roma và Ngài cũng là chuyên viên đang giúp cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Gia đình về Đường hướng giáo dục Gia đình Công Giáo. Ngài cũng giới thiệu quí vị đại diện chính quyền đã đến chúc mừng ngày Bổn mạng của Giáo xứ và tham dự Thánh lễ với cộng đoàn để chia sẻ tình hiệp thông với Giáo xứ. Cảm ơn các vị khách quí đã yêu thương về tham dự ngày vui của Giáo xứ chúng ta.

Trong bài giảng lễ, Cha Augustino chia sẻ về 3 Sứ điệp qua 3 bài đọc trong Thánh lễ:

Sứ điệp thứ nhất: Nói về cuộc chiến của người phụ nữ, mà người phụ nữ đó là con Rồng, người phụ nữ đó cũng đại diện cho Giáo Hội, một Giáo Hội vinh quang và chiến thắng, một Giáo Hội đang lữ hành trên trần gian. Mà Giáo Hội trần gian này luôn hướng về Giáo Hội trên Thiên quốc. Mẹ Maria đã trải qua bao gian nan khi dõi bước theo Chúa Giêsu con Mẹ ở trần gian này, và Mẹ đã chiến thắng. Mẹ đã về Trời cả hồn lẫn xác nhưng Mẹ luôn ở bên chúng ta, Mẹ luôn phù trì cho mỗi một người chúng ta là con cái Mẹ. Bởi vậy, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm về lịch sử mà Con Thiên Chúa đã cùng với Mẹ Maria qua 15 sự thương khó.

Sứ điệp thứ hai: là sự sống lại vinh hiển của Chúa Giêsu con Mẹ, Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, đó chính là nền tảng Đức Tin của chúng ta. Người đã sống lại trong vinh quang và Người đã mang Mẹ mình về hưởng vinh quang cùng với Người.

Sứ điệp thứ ba: Là sứ điệp nói về Niềm vui của Tình yêu. Trong Đại hội Gia đình thế giới tại Philadelphia cách đây 1 năm, Đức Thánh Cha Phanxico đã mời gọi mỗi người chúng ta không phân biệt lớn bé hãy biết dung 3 lời: đó là biết dung câu “Xin vui lòng” hoặc “Xin làm ơn”. Thứ 2 là biết nói lên lời cảm ơn, trước hết là phải biết nói lên lời cảm ơn với Thiên Chúa, tiếp đến là biết nói lời cảm ơn nhau. Thứ ba là biết nói lên lời xin lỗi, tuy là điều rất thông thường nhưng lại rất khó nói, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta biết nói lên lời xin lỗi để biết tha thứ cho nhau. Giáo Hội muốn nhắc nhỡ cho chúng ta biết: Giáo Hội là một Gia đình, Giáo xứ là một Gia đình. Tất cả những gì chúng ta áp dụng trong gia đình nhỏ của chúng ta thì chúng ta cũng áp dụng trong gia đình giáo xứ và gia đình Giáo Hội. Có như thế chúng ta mới thực thi được con người Kitô hữu trong thế giới hôm nay.

Trong ngày lễ Bổn mạng của Giáo xứ hôm nay, chúng ta noi gương Mẹ, một người Nữ tuyệt vời đã trải qua bao sóng gió cuộc đời như chúng ta. Nhưng Mẹ biết vâng nghe theo Thánh ý của Thiên Chúa để vượt qua tất cả, nhờ Mẹ chúng ta sẽ được hưởng vinh quang với Mẹ trên thiên quốc.

Sau Thánh lễ, Cha Quản xứ đã chủ sự Nghi thức đặt viên đá xây dựng Đài Lòng Chúa Thương xót trong khuôn viên Nhà thờ.

Trương Trí