25. Chúng ta cần phải suy gẫm cầu nguyện để bồi dưỡng linh hồn, bởi vì suy gẫm cầu nguyện là lương thực của linh hồn.

(Thánh Jerome)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info