21. Ai bỏ suy tư cầu nguyện thì cũng sẽ bị Thiên Chúa từ bỏ.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info