Để đương đầu với thiên tai khủng khiếp: Cần phải điều động toàn thế giới ra tay cứu vớt.

Lời kêu gọi của Đức Cha Mario Zenari, Sứ thần tòa thánh tại Colmbo

(Colombo, ngày 28/12/2004 Fides) - Ngay sau khi thiên tai xẩy ra, Đức Cha Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Colmbo, đã tuyên bố với hãng thông tấn Fides như sau: “Đây là một thiên tai, một thiên tai chưa từng có trong lịch sử Sri Lanka. Dân chúng đang sống trong khủng hoảng, họ lo sợ khủng khiếp. Theo những dự đoán sơ khởi có chừng 13.000 người bị chết và hơn một triệu người không nhà không cửa. Đây quả là một biến cố bất ngờ. Giáo hội đã lập tức huy động ở mỗi địa phương, và trên cấp bậc quốc gia và quốc tế để khẩn cấp gửi đồ cứu trợ.“

Trong cuộc điện đàm với Fides, vị sứ thần Tòa Tháng đã trình bầy tình cảnh hiện nay và cho biết về việc điều động giáo hội địa phương trong công cuộc cứu trợ khẩn cấp như sau:

“Hiện có 4 giáo phận bị lâm nạn: ở phía đông, giáo phận Trincomalee-Batticaloa, về phía nam, giáo phận Galle, về phía bắc, giáo phận Jaffna và một phần giáo phận Colombo. Các vị giám mục và các cơ quan Caritas địa phuơng đã huy động mọi nguồn ngân quỹ hiện có và các cơ sở địa phương để cứu trợ thật đông đảo những người không nhà không cửa theo hết khả năng của mình. Các nhà thờ đầy chặt người, các trung tâm tiếp cư cũng đầy ứ. Chúng tôi cũng đã liên lạc với chính quyền và các cơ quan dân sự khác để phối hợp các hoạt động với nhau. Trong giai đoạn khẩn trương lúc này, chúng tôi đã cố gắng theo khả năng hạn hẹp của mình để cung cấp thực phẩm, thuốc men, các lều vải, các túp lều tạm trú… Tiếp đến, phải chuẩn bị chương trình cứu trợ dài hạn để tái thiết. Trong mọi trường hợp, chắc chắn cần phải có một cuộc điều động toàn thể thế giới“.

Các nạn nhân của thiên tai sóng thần mà Sri Lanka hứng chịu đã lên tới 13.000 nạn nhân (trong đó có khoảng 70 người ngoại quốc), nhưng chính quyền Sri Lanka sợ rằng con số nạn nhân có thể tăng gấp đôi. Tất cả các miền bị thiên tai đều thật tiêu điều thảm hại! Người ta đã thiêu hủy các xác chết trên các đườngphố để tránh dịch tễ. Hầu hết 1.500 hành khách trên một chuyến xe lửa khởi hành từ Colombo đi đến thành phố Galle ở miền nam cách thủ đô 110 cây số bị sóng thần cuốn trôi đã bị tử nạn.

Vị Sứ Thần Tòa Thánh dự định đến thăm các giáo phận bị lâm nạn, bắt đầu ngày 29/12, ngài đến thăm giáo phận Trincomalee-Batticaloa. Ngài bầy tỏ niềm hy vọng rằng Giáo Hội sẽ ra công gắng sức trong mọi lãnh vực để mang lại hy vọng: “Sau cùng, cũng phải ghi nhận rằng, thiên tai này đã khiến dân chúng gần gũi nhau hơn về mặt xã hội và chính trị. Tất cả mọi tầng lớp xã hội, dân chúng thuộc hai sắc tộc Cingalaise và Tamile, tất cả mọi đảng phái và tổ chức xã hội và dân sự đều được huy động: trước thiên tai khủng khiếp này, tất cả những khác biệt về sắc tộc, tôn giáo và chính trị đều phải vượt qua. Chúng tôi hy vọng rằng quốc gia này sẽ tìm lại được và bảo tồn được mối hiệp nhất này lâu dài.“