Lời kêu gọi cứu trợ khẩn thiết của Caritas quốc tế

Roma, ngày 28/12/2004 (Fides) - Từng giờ từng giờ, con số các nạn nhân động đất và sóng thần trong một vùng rộng lớn của châu Á càng gia tăng. Các hệ thống điều hợp của Caritas quốc tế đang nỗ lực hoạt động để gửi đồ cứu trợ đến các nước lâm nạn.

“Tình cảnh thật trầm trọng. Cần phải có tình liên đới của tất cả mọi cộng đồng quốc tế. Trầm trọng hơn nữa vì chưa bao giờ một thiên tai khủng khiếo như vậy đã xẩy ra. Dù mà trong những miền này đã hứng chịu biết bao nhiêu cơn bão tố và động đất tàn phá“.

Đây là lời tuyên bố của Cơ quan Caritas quốc tế vào ngày hôm sau khi sóng thần đã tàn phá trong khoảng 6000 cây số và trải rộng trên 6 kinh tuyến, do cuộc động đất cực mạnh 9 độ Richter.

Cơ quan Caritas quốc tế đã thực hiện một cuộc phân tích thẩm định tất cả các nước bị tàn phá, nặng nề nhất là Nam Dương, Sri Lanka va An Độ.

Ở Ấn Độ, các giáo phận nằm dọc theo bờ biển tây nam đã mở rộng tất cả các trường học và nhà thờ để đón tiếp những người không còn nhà cửa. Người ta ước lượng khoảng 5.000 nạn nhân bị chết và còn rất nhiều người bị mất tích. Nhiều trung tâm đã được thiết lập để phân phối thực phẩm. Caritas Ấn Độ cũng đã phái nhân viên đến Chennay, một trung tâm ở vùng biển, để giám sát tình hình tại chỗ.

Ở Nam Dương, những đường giao thông bị gián đoạn. Một phái đoàn Caritas Ấn Độ đã đến tận nơi để lượng định tình hình. Ở vùng đảo Sumatra, nằm về phía bắc Nam Dương, tình hình càng khó khăn hơn vì những cuộc chiến tranh giữa loạn quân tranh đấu đòi độc lập và quân đội chính quy, nên càng khó di chuyển hơn.

Đặc biệt ở Sri Lanka và An Độ, cơ quan Caritas quốc tế đang thiết lập hai phái đoàn chuyên viên để đáp ứng những nhu cầu khẩn trương tại địa phương.

Đợt cứu trợ đầu tiên trị giá 1,7 triệu Mỹ Kim do Caritas quốc tế đã được gửi đi.