Sáng hôm 24/7/2017, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thị sát hệ thống xử lý nước thải của Formosa, và ông cho biết theo Bộ Tài nguyên, các hạng mục công trình xử lý nước thải, khí thải... của Formosa đã đáp ứng quy chuẩn Việt Nam. Và theo VNExpress cho biết: "Lãnh đạo Chính phủ vào khu sản xuất, nghe FHS báo cáo quy trình vận hành xưởng lò cao..., và thị sát hệ thống xử lý nước thải cũng như hồ chỉ thị sinh học nuôi cá. Hồ này chứa nước thải qua xử lý, Formosa nuôi cá trong bể, nếu cá sống khỏe mới được phép xả nước thải ra môi trường. Theo đánh giá của nhà chức trách, hệ thống trên góp phần giúp các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hơn nguồn nước thải ra môi trường của Formosa".

Cũng trong ngày 24/7 này, Đức Cha Nguyễn thái Hợp, Giám mục GP Vinh đến thăm Trụ sở VietCatholic, nhân đó LM Giám đốc Trần Công Nghị đã có cuộc phỏng vấn Đức Giám Mục Chủ tịch Công Lý và Hòa Bình về hiện tình môi trường Formosa như thế nào, và những hậu quả ô nhiễm cùng những ảnh hưởng tai hại đến dân chúng ra sao, đồng thời cũng xin Ngài cho biết nhận định về: Nhân Quyền, Tự Do, Tôn giáo, việc bắt bớ người biểu tình, một số người tạm giam tại trụ sở Công an bị chết, và sau cùng việc phao tin Đức Giáo Hòang Phanxicô sẽ thăm viếng Việt Nam năm 2018 có đúng không?

Xin mời nghe Phần 1 của bài phỏng vấn do VietCatholic thực hiện.