Ngày Bệnh Nhân Thế Giới lần thứ 13

Vatican, ngày 23/12/2004 (Zenit) - Ngày Bệnh Nhân Thế Giới 2005 sẽ được tổ chức tại Yaoundé, nước Cameroun, Phi Châu vào ngày 9 đến 11/2/2005. Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã chính thức cử Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, người Mễ Tây Cơ, chủ tịch HỘi Đồng Giáo Hoàng về Mục vụ cho nhân viên y tế, sẽ đại diện Đức Thánh Cha để chủ tọa Ngày Bệnh Nhân Thế Giới lần thứ 13.