Tháng Bẩy bắt đầu một khoảng thời gian bất thường trong các hoạt động tại Vatican. Đây là tháng hè tại Rôma nên Đức Thánh Cha sẽ ít xuất hiện trước công chúng.

Trong suốt tháng Bảy, sẽ không có các bài giáo lý hàng tuần với những người hành hương vào ngày thứ Tư hàng tuần, các thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta, và các cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha với các nhà lãnh đạo thế giới sẽ gần như ngưng lại, chỉ trừ các trường hợp rất đặc biệt.

Buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật hàng tuần sẽ được giữ nguyên như thường lệ.

Cho đến chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Colombia từ 6 đến 11 tháng Chín, Tòa Thánh chưa công bố kế hoạch cụ thể nào. Chuyến đi của Đức Thánh Cha sang Ấn Độ và Bangladesh, có lẽ là chuyến tông du cuối cùng của Đức Thánh Cha trong năm 2017, cũng chưa có các chi tiết cụ thể.

Tháng Bẩy và Tháng Tám, do đó, sẽ là một khoảng thời gian Đức Thánh Cha làm việc cho một văn kiện mới hay những công việc có tính chất bên trong.

Vì không có các bài giảng tại nhà nguyện Santa Marta nên chương trình Suy Niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được thay bằng chương trình Video Thánh Kinh.