Linh mục Ukrain, « Cha của những người nghèo và người không nhà không cửa » sắp được phong thánh

Vatican, ngày 20/12/2004 (Zenit) - Bộ Phong Thánh vừa công nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước linh mục Sigismond Gorazdowski, quản xứ của nhiều xứ đạo trong giáo phận Lviv (Leopoli), cùng thời với giám mục ở Lviv, đức tổng giám mục Joseph Bilczewski, cũng sắp được giáo hội tôn phong trên bàn thờ.

Ngài đã cổ võ và thiết lập nhiều hội từ thiện cho các linh mục, giới trẻ, các bệnh nhân và những người nghèo. Ngài cũng là tác giả của sách giáo lý bình dân dành cho đại chúng và là vị sáng lập dòng các nữ tu Thánh Giuse chuyên lo săn sóc cho người nghèo khó và người bệnh tật. Dân chúng Lviv thường kính nhớ Ngài như là « tông đồ của lòng nhân từ của Chúa và cũng đã tặng Ngài danh hiệu : « Cha của những người nghèo và những người không nhà không cửa ». Ước muốn duy nhất của Ngài là trở nên « mọi sự cho mọi người hầu để cứu thoát họ ».