Cần thiết phải lưu truyền cho các bạn trẻ những giá trị vững chắc

Vatican, ngày 19/12/2004 (Zenit) - Nhân cuộc viếng thăm của thủ tướng Hung Gia Lợi đến Vatican vào ngày thứ bẩy 18/12/2004, Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã mời gọi các nhà lãnh đạo của tân Âu Châu hãy lưu truyền những giá trị nền tảng về luân lý và công dân cho các người trẻ.

Trong bài diễn văn bằng tiếng Hung Gia Lợi chào mừng thủ tướng Ferenc Gyurcsny, Đức Thánh Cha nói : « Với việc Hung Gia Lợi được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu trong năm nay, một trang sử mới của đất nước này đã khai mào. Tôi tin chắc rằng đất nước của Ngài sẽ góp phần đặc biệt xây dựng tương lai của lục địa này nhờ vào những giá trị văn hóa và tinh thần trong gia sản phong phúc đã nắn đúc tâm hồn của dân tộc Hung Gia Lợi kể từ thời Tháng Stêphanô ».

Tưởng cũng nên biết là Thánh Stêphanô là hoàng đế nước Hung Gia Lợi, đã băng hà năm 1038.

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đặc biệt mối quan tâm của Ngài « về tầm quan trọng giáo huấn giới trẻ về các giá trị luân lý và công dân vững chắc » khi nhắc đến giới trẻ. Ngài quả quyết :

«Đó chính là lãnh vực hằng canh cánh bên lòng của giáo hội trong những quan tâm góp phần vào công ích trong khi ra công gắng sức chu toàn sứ mệnh tôn giáo và giáo dục của mình »

Đức Thánh Cha cũng đã bầy tỏ sự hài lòng của Tòa Thánh về những hiệp định pháp lý đã ký kết giữa Hung Gia Lợi và Tòa Thánh trong những năm qua, đặc biệt là thỏa ước về việc tài trợ cho các hoạt động xã hội và tôn giáo do Giáo hội Công Giáo Hung Gia Lợi :

« Thỏa ước này xác nhận vai trò của Giáo hội trong lãnh vực quan trọng của xã hội Hung Gia Lợi, trong khi tôn trọng các quyền tự do tôn giáo và tự do giáo dục ».

Thủ tướng Ferenc Gyurcsny, 43 tuổi, đã được quốc hội bầu làm tân thủ tướng vào ngày 29/9/2004.

Nên biết, dân số hiện nay của Hung Gia Lợi là 10 triệu dân, trong số đó người Công Giáo chiếm 67,5% dân số. Ngoài ra còn có 20 % Tin lành Calvin và 5% Tin Lành Lutherô.