"Bạo lực chống lại hàng giáo phẩm đã tăng lên trong những năm gần đây, nhưng không có biện pháp nào được đưa ra để ngăn chặn điều này", cha Omar Sotelo, giám đốc Trung tâm Multimedia của Công Giáo ở Mễ Tây Cơ nói.

Trong 5 năm qua, 17 linh mục Công Giáo đã bị giết ở Mễ Tây Cơ. Hai vị khác bị mất tích, và hai vị khác nữa đã từng là mục tiêu của những mưu toan bắt cóc.

Có hai linh mục hiện đang nằm nhà thương sau những vết thương nghiêm trọng do những kẻ tấn công gây ra: Cha Juan Antonio Zambrano Garcia, đã bị tấn công tại giáo xứ của ngài ở Tijuana vào tuần trước; và cha José Miguel Machorro, đã bị đâm ngay trên bàn thờ khi ngài kết thúc thánh lễ chiều thứ Hai 15 tháng 5 tại nhà thờ chánh toà thủ đô Mexico.