Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2005 : « chiến thắng sự dữ bằng sự thiện ».

Vatican, ngày 10/12/2004 (Zenit) - Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II cho Ngày Hòa Bình Thế Giới thứ 38, nhằm ngày mùng 1 tháng 1 năm 2005, với chủ đề : « Đừng để cho sự dữ thắng được bạn, nhưng bạn hãy chiến thắng sự dữ bằng sự thiện ».

Sứ điệp hòa bình của Đức Giáo Hoàng sẽ được đức hồng y Renato Raffaele, chủ tịch Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình, nhân danh ĐTC, công bố chính thức vào ngày 16/12 tới đây.

Theo một thông báo của tòa thánh Vatican, những suy tư của Đức Giáo Hoàng « nhắm gợi lên sự ý thức về sự dữ như là căn nguyên sâu xa của các cuộc chiến, và đồng thời ý thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa sự thiện luân lý và hòa bình. Đức Giáo Hoàng nhắc nhở trong sứ điệp hòa bình rằng quyền được phát triển luôn gắn bó mật thiết với quyền được hưởng hòa bình ».