1. Liên quan đến việc cầu nguyện thì không thể vịn cớ ủy thác, bởi vì người không cầu nguyện thì bày tỏ cho thấy họ không muốn khắc chế để chiến thắng kẻ thù của họ.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info