25. Nếu con luôn hy vọng được Chúa ban cho hạnh phúc đời đời, thì con phải thường cầu nguyện luôn.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info