Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.5/5/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu


25. Nếu con luôn hy vọng được Chúa ban cho hạnh phúc đời đời, thì con phải thường cầu nguyện luôn.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

See Also

5/5/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
5/5/2017
Mục Tử: Thiên Chúa và con người
Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
5/5/2017
Mục tử biết tên từng con chiên
Lm. Jude Siciliano, OP
5/4/2017
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A
Lm. Anthony Trung Thành
5/3/2017
Cầu Nguyện Nhiều Cho Dân Chúng
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
5/2/2017
Trách Nhiệm Nâng Đỡ Ơn Gọi Linh Mục Và Tu Sĩ
Lm. Anthony Trung Thành
5/2/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
5/2/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
5/2/2017
Chúa Chiên lành
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
4/29/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/29/2017
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 3 PS)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/29/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/28/2017
Đồng hành với Chúa trong cuộc đời
Lm Đan Vinh
4/27/2017
Trên đường Em-mau
Lm Jude Siciliano OP
4/27/2017
Cần Chúa giải phóng
Lm GB Nguyễn Minh Hùng
4/26/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/26/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/25/2017
Hai môn đệ và Chúa Phục Sinh trên đường Emmaus
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
4/24/2017
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
4/24/2017
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.