Venezuela: Đức Thánh Cha kêu gọi một giải pháp thương thuyết và chấm dứt bạo động

Ngày 30 tháng 4, 2017: Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi một giải pháp thương thuyết và chấm dứt bạo động tại Venezuela.

Trong buổi tiếp kiến khoảng 70.000 thành viên của Phong Trào Công Giáo Tiến Hành Ý nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập, tại quảng trường Thánh Phêrô Chúa Nhật 30 tháng 4, 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến họ nhiều sứ điệp khác nhau, trước khi đọc kinh “Nữ Vương Thiên Đàng.”

Sứ điệp thứ nhất dành cho Venezuela: “Chúng ta không ngừng tiếp nhận những tin tức bi đát về tình hình tại Venezuela và sự gia tăng những xung đột tại đây khiến cho rất nhiều người bị thương tích, thiệt mạng và bị bắt giữ.”

“Trong khi hiệp thông với những đau khổ của gia đình các nạn nhân, mà tôi đã hứa cầu nguyện cho họ, tôi muốn gửi lời kêu gọi thống thiết đến chính phủ quốc gia này và tất cả mọi thành phần của xã hội Venezuela để mong họ sẽ tránh được tất cả mọi hình thức bạo hành mới, để cho các nhân quyền được tôn trọng, và họ sẽ tìm kiếm được các giải pháp thương thuyết hòa giải cho cuộc khủng hoảng trầm trọng về đời sống con người, về vấn đề xã hội, chính trị và kinh tế, đang làm kiệt quệ dân chúng tại đây.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi người Công Giáo cầu nguyện cho ý chỉ này, và ngài tiếp lời nói về tình hình tại Cộng Hòa Macédonie: “Chúng ta hãy gửi gấm trong tay Đức Nữ Đồng Trinh Maria nền hòa bình, sự hòa giải và nền dân chủ tại quốc gia thân yêu này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các quốc gia đang trải qua những khó khăn trầm trọng, đặc biệt trong những ngày này tại Cộng Hòa Macédonie.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến tình hình tại Venezuela trong buổi họp với giới truyền thông trên máy bay đưa ngài từ Cairo về Rôma, ngày thứ bẩy 19, tháng 4.

Ngài đã nói rằng Tòa Thánh có thể can thiệp với tính cách “trung gian trợ giúp” nếu “các điều kiện được rõ ràng” khiền cho họat động ngọai giao này có thể thực hiện. Ngài đã nhắc rằng cũng đã có một thử nghiệm của Tòa Thánh theo lời yêu cầu của bốn quốc gia nhưng những đề nghị đưa ra đều gặp trở ngại khi “có hai quốc gia đồng ý thì hai quốc gia khác phản đối.”

Tất cả những gì có thể làm cho Venezuela, cần phài được làm với “những cam kết cần thiết”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh như vậy trên máy bay.

Các điều kiện đó là: Một lịch trình bầu cử, việc trả tự do cho những thành phần chống đối bị giam giữ, cởi mở cho sự trợ giúp nhân bản của quốc tế, việc tái thiết quyền hành của Quốc Hội. Đây là những điều kiện cho một cuộc thương thuyết được ấn định vào tháng 12 năm rồi bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Tổng Trưởng Ngọai Giao, người biết rõ quốc gia này vì đã từng là Khâm Sứ Tòa Thánh tại đây trước khi được Đức Thánh Cha Phanxicô mời về Rôma.

Bùi Hữu Thư