51. LŨ CHUỘT THAM ĂN
Con chuột thích ăn vụng lúa gạo vào nửa đêm.
Người đất Việt (bây giờ là vùng đất tỉnh Triết Giang-Trung Quốc) đem lúa gạo cất vào trong vại để mặc cho chuột ăn mà vẫn phớt lờ, con chuột bèn đi kêu tất cả đồng bọn lại ăn trộm lúa gạo.
Sau đó, người Việt đem lúa gạo ở trong vại cất đi và đổ nước đầy vại rồi rắc đường gạo lên trên, màng đường phủ đầy mặt nước, lũ chuột hoàn toàn không hay biết, vẫn còn cho rằng đó là lúa gạo nên nhảy vô vại ăn vụng, kết quả là tất cả đều bị chết chìm.
(Dã sử)

Suy tư 51:
Bóng đêm là đồng loã của tội lỗi, bóng đêm cũng là đồng loã cho việc trộm cắp, và bóng đêm cũng là cạm bẩy cho người tốt cũng như người xấu.
Con người ta thường hay bắt chước nhau trong cách ăn mặc, nên gọi là mốt thịnh hành; người ta cũng thường hay bắt chước nhau sống hưởng thụ, nên gọi là nhàn cư; nhưng rất ít người bắt chước gương lành mà các thánh nam nữ đã sống như Chúa dạy.
Người bắt chước nhau làm điều xấu như: gian dâm, nói xấu người khác, kiêu ngạo, giết người.v.v... thì trước sau gì cũng chết phần linh hồn, bởi vì họ chỉ thấy cái hưởng thụ sung sướng vật chất phần xác trước mắt, cũng như lũ chuột đã chết chìm cả đám vì chỉ thấy đường ngọt bên trên mà không thấy phần chết nguy hiểm bên dưới, và bởi vì lũ chuột bắt chước nhau ăn trộm, tức là làm điều xấu...
Những người Ki-tô hữu có một thói quen bắt chước rất tốt lành, đó là họ bắt chước nhau đi dâng thánh lễ ngày Chúa Nhật, họ bắt chước nhau tham dự các bí tích Thánh Thể và Hoà Giải, và từ những bắt chước thánh thiện trong nhà thờ này, họ lại bắt chước nhau làm việc thiện, hoạt động tông đồ, bắt chước nhau làm gương tốt cho giới trẻ, cho thiếu nhi ngoài xã hội. Những bắt chước này sẽ làm cho họ được hạnh phúc ở đời này cũng như ở đời sau.
Bắt chước nhau và rủ nhau làm việc lành và bắt chước nhau rủ nhau làm sự dữ, tôi thích chọn loại nào ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info