22. Cầu nguyện là một loại vũ khí rất mạnh, là phòng ngự, là nơi ẩn núp, là kho tàng.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info