Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Bartholomew II của Constantinople sẽ cùng với ĐGH Phanxicô viếng thăm Ai Cập vào cuối tháng 4 này.

Sheikh Ahmed Muhammad el Tayyib, vị đứng đầu của Đại học Al Azhar ở Ai Cập, đã mời Đức Thượng Phụ dự Hội nghị Hòa bình Quốc tế, mà theo dự trù Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đọc bài diễn văn trong cuộc hội nghị này.

Vị Giáo Chủ Chính thống giáo Coptic Tawadros của Ai Cập cũng sẽ tham dự hội nghị này. Như vậy cuộc hội nghị do đại học nổi tiếng của Hồi Giáo đứng ra tổ chức có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của các cộng đồng Kitô Giáo trên thế giới

Được biết Hội Nghị Hoà bình Quốc Tế do viện đại học Al Azhar tổ chức sẽ kéo dài trong 2 ngày, 28 và 29 thánt 4 năm 2017.