47. NUỐT TÁO CẢ HỘT

Có người nói “trái mận rất có lợi cho răng, nhưng sẽ hại cho tì (lá lách), táo có thể bổ tì, mà lại có chỗ hại cho răng.”
Một anh trẻ nhưng khờ khạo nói:
- “Lúc tôi ăn lê thì dùng răng nhai sạch trơn không cho nuốt xuống bụng, thì nó sẽ không làm hại tì vị; còn khi tôi ăn táo thì nuốt tất cả xuống bụng, không nhai thì nó sẽ không làm tổn hại răng của tôi.”
Người bên cạnh nói:
- “Đúng phải gọi anh là người nuốt táo cả hột mới phải.”
(Trạm Uyên Tịnh Ngữ)

Suy tư 47:
Có người nói: đi dâng lễ mà lòng trí cứ lo ra thì đi cũng vô ích, thế là họ rất lâu không đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và tâm hồn của họ từ từ xa Chúa xa Mẹ...
Có người thấy một vài gương xấu của người khác, thì rùm beng tuyên bố: tôi thề không bao giờ đi lễ của ông cha ấy làm, thế là họ giữ đạo vì “ông cha ấy” chứ không phải vì yêu Chúa yêu Mẹ, mà giữ đạo vì người khác thì không chóng thì chầy cũng bỏ đạo mà thôi, vì người khác ấy không phải là Thiên Chúa...
Người khờ dại chỉ muốn nhai mà không muốn nuốt xuống vì sợ làm hại tì vị, chẳng khác chi người Ki-tô hữu muốn lên thiên đàng mà không chịu tham dự các bí tích, không muốn hy sinh hãm mình vì sợ thân xác mệt mỏi...
Nếu Đức Chúa Giê-su muốn cứu nhân loại khỏi tay ma quỷ ác thần tội lỗi, nhưng Ngài không muốn chịu chết trên thập giá thì tương lai của thế giới của nhân loại ra sao nhỉ ?
Đừng giữ đạo vì người này người nọ, cũng đừng bỏ đạo vì người này người nọ, nhưng hãy giữ đạo vì yêu mến Thiên Chúa và vì muốn được hưởng hạnh phúc với Chúa đời này cũng như đời sau.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info