Trong bài Suy Niệm tại buổi đi Đàng Thánh Giá hôm thứ Sáu Tuần Thánh 14 tháng Tư ở Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx than thở về cuộc bách hại không chút suy giảm nhắm vào các tín hữu Kitô, đặc biệt là “ở nhiều quốc gia được định hình bởi Hồi giáo”.

Đức Hồng Y đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của tất cả các tôn giáo ủng hộ cho việc công nhận quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới.

Ngài cảnh cáo rằng: “Không thể có hòa bình giữa các tôn giáo trừ phi tất cả mọi người được phép sống đức tin và đức tin của họ được tôn trọng.”

Theo Open Doors, hơn 7,000 Kitô hữu đã bị giết vì đức tin trong năm ngoái, 2016. Đây là sự gia tăng rất mạnh từ con số 4,344 vào năm 2014 và 2,123 vào năm 2013. Ngoài ra, 2,400 nhà thờ đã bị hư hỏng hoặc bị tấn công trên toàn thế giới, gấp hai lần so với con số vào năm 2014.

Những con số này không bao gồm Bắc Triều Tiên, Iraq và Syria, nơi những con số chính xác khó có thể có được.

Tại Ai Cập, các vụ khủng bố hôm Chúa Nhật Lễ Lá đã khiến nhiều nhà thờ phải hủy bỏ một phần hay toàn bộ chương trình Tuần Thánh và Phục sinh như thường lệ.