“Kinh nghiệm của Giáo Hội về Đại Hội không phải là một “cuộc họp ban”, người ta hẹn nhau ngày đến rồi thực hiện vài công việc và rồi thì chia tay, người nào theo đường người ấy.

Giáo Hội có một truyền thống lâu dài,chuyển tiếp từ đời này sang đời nọ, trong đó dóng góp cá nhân làm cho thêm phong phú. Lịch sử cá nhân cũng có thể là lịch sử của Giáo Hội, thành thử đây không phải là một cuộc họp bạn”

Đức Giáo Hoàng gởi thông điệp ngày thứ ba 21 tháng ba đến cho giới trẻ, nhân dịp ngày giới trẻ thế giới nhằm vào ngày 9 tháng tư Ngày Lễ Lá.
Đại Hội Giới Trẻ hằng năm trong các giáo phận là cuộc tiếp nối của các Dại Hội Giới Trẻ Thế giới thường được tổ chức hằng mõi hai hoặc ba năm trong các giáo phận dành riêng cho giới trẻ.

Sau Cracovie, vào năm 2016, các Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới khác sẽ được tổ chức tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng giêng năm 2019.
Ở Cracovie, Đức Giáo Hoàng nói,”chúng ta đã sống với kinh nghiệm rất sâu xa tình Huynh đệ và trong niềm vui mừng và hân hoan, và chúng ta đã đưa ra cho thế giới một niềm hy vọng; những lá cờ khác màu và những ngôn ngữ dị biệt không là duyên có để tranh chấp và chia rẻ, nhưng là một cơ hội mở cửa lòng ra với nhau, và bắt những nhịp cầu”, Đức Giáo Hoàng đã viết.

Cũng đừng quên là chủ đề dược chọn cho cuộc Đại Hội Giới Trẻ Thế giới ở Panama dành riêng vè chân dung của Đức Bà Maria, và khuyến khích giới trẻ là cố đào tạo một mối tương quan gia đình sâu đậm với Đức Bà Maria.”
i
Chúa Gie su không phải là Chúa của sự thoải mái, của sự an nịnh hay sự dễ dãi”. Hãy nhìn lại cuộc viếng thăm trong đọan Tin Mừng, kể lại cuộc viếng thăm của Đức Bà Maria với ngươì chị bà con Elizabeth, ngài nói tiếp: Mẹ Maria không đóng cửa ở nhà, nghiền ngẫm sọ hãi hay là hảnh diện.

“Maria không phải là hạng người muốn sự thoải mái, cần có một cái chỏng thật êm ái. Maria không phải la người ưa an nghĩ”. Rồi Đức Giáo Hoàng nói về bài Magnificat (Bài ca ngợi Chúa) một bài Kinh làm thay đổi mọi sự, một phụ nữ trẻ tràn đầy đức tin, hiểu rỏ những giới hạn của mình nhưng hoàn toàn phú thác trong tay Chúa.

“Người phụ nữ nhỏ bé can dảm này ngợi khen Chúa bởi vì Chúa nhìn đến sự nhỏ bé của Mẹ và công cuộc cứu độ dối với dân Chúa, đến với những kẻ nghèo hèn và thấp kém.(…)Khi Chúa làm lay động con tim của một người trẻ thì họ có thể có những hành động siêu việt. Những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm trong cuộc sống của Đức Bà Maria nói với chúng ta trong hành trình cuộc sống của chúng ta (Nguồn: VIS)