Đếm Các Vì Sao
Bài giảng của ĐTC Phanxicô
(VietCatholic News chuyển ngữ)

Nào cùng ngắm kỳ công Thiên Chúa
Sao ngày rằm tơ lụa Phục sinh
Ngôi Hai cứu hết tội tình
Ngài từ cõi thế, Thiên đình thăng thiên.

Sao Khuê (1) sáng, triền miên trí tuệ
Chúa cho ta ân huệ nghĩ suy
Sống trong xã hội đồng quy
Tôn thờ Thiên Chúa quyền uy đất trời.

Trăng Cứu độ sáng ngời tinh tú
Đếm vì sao thích thú đam mê
Sao mai Thánh Mẫu chở che
Còn thêm bát tú (2) vẹn thề (3) Thánh Kinh.

Trong tâm khảm một mình sao sáng
Cùng ngẫm suy năm tháng qua dần
Chỉ còn Đức Mẹ ban ân
Và Chiên Thiên Chúa cứu nhân tội tình.

Giáo Xứ Paris, Tuần Thánh 2017
Lê Đình Thông
---
(1) Sao Khuê (奎宿) biểu tượng của sự khôn ngoan (sagesse).
(2) Nhị thập bát tú (二十八宿) biểu tượng cho nam, bắc.
(3) Giao ước (Alliance).