Kỷ niệm 40 năm sắc lệnh về hiệp nhất của Công Đồng Chung Vatiocanô II

Vatican, ngày 971172004 (Zenit) - Kỷ niệm 40 năm ngày ban hành sắc lệnh về hiệp nhất « Unitatis Redintegratio » của Công Đồng Chung Vatiocanô II sẽ được mừng trong hội nghị do Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Sự Hợp Nhất Kitô Hữu triệu tập vào ngày 11 đến 13/11/2004 tại Trung Tâm Hội nghị và Tĩnh Tâm « Mondo Migliore» ở Rocca di Papa.

Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Sự Hợp Nhất Kitô Hữu cùng với Đức Cha Brian Farrell, tổng thư ký và Đức Cha Eleuterio F. Fortino, phó tổng thư ký của Hội Đồng cùng tham dự hội nghị vào sáng thứ tư ngày 10/11/2004.

Đề tài của hội nghị là « Sắc Lệnh về đại kết của Công Đồng Vaticanô II, 40 năm sau: những hồi tưởng và ý nghĩa bất di bất dịch, sự phát triển và tình hình hiện nay, viễn tượng cho tương lai ».

Tưởng cũng nên nhắc lại : sắc lệnh về Hiệp Nhất « Unitatis Redintegratio » đã được các nghị phụ Cộng Đồng Vaticanô II biểu quyết vào ngày 21/11/1964 với 2137 phiếu thuận, 11 phiếu chống. Cũng chính ngày ấy, Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ lục đã phê chuẩn và công bố Sắc lệnh này.