Phúc Âm Chúa Nhật này, thứ III Mùa Chay, trình bày cùng chúng ta, Chúa Giê su chuyện trò với người phụ nữ Samaria (Jn 4:5-42). Sự việc xẩy ra khi Chúa Giê su đi ngang qua xứ Samaria, vùng đất ở giữa xứ Judêa và Galilêa, vùng của các dân mà người Do thái xem như dân ngoại. Tuy vậy họ là những người đã đi theo các thánh Tông đồ đầu tiên khi các ngài đi rao giảng Tin Mừng. Khi các môn đệ vào trong làng mua thức ăn, Chúa Giê su ngồi bên bờ giếng và hỏi người phụ nữ đi quẩy nước, xin nước uống và từ đó bắt đầu câu chuyện. “Tại sao ông là người Do thái lại xin tôi nước uống, là người đàn bà Samaria? Chúa Giê su trả lời: “Nếu bà biết tôi là ai, và món quà tôi sẽ tặng cho bà thì bà sẽ xin tôi và tôi sẽ cho bà “nước hằng sống” (vv 10-14). Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa".

Công việc đi quẩy nước rât mệt nhọc và khó khăn : và phải có sẵn một nguồn nước! Tuy vậy Chúa Giê su đã nói về một thứ nước khác. Khi người phụ nữ nhận biết kẻ nói với bà là một tiên tri, bà kể về cuộc đời của bà và hỏi ngài vè mọi điều về tôn giáo. Năm người chồng của bà không đem lại cho bà niềm yêu thương như bà mong muốn mà chỉ mang lại cho bà những phủ phàng chua xót. Lại nữa, người phụ nữ này lai hết lòng cung kính Chúa Giê su và nói với bà về đức tin và niềm hiệp thông với Chúa Cha trong “tinh thần và sự thật”, bà nghĩ rằng người này là Đấng Kitô và Chúa dã tỏ ra cùng bà: Chúa Giêsu bảo: “Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây”.Ngài chính thật là Đấng Messia đang nói với người phụ nữ đã có một đời sống bê bối trụy lạc.

Các bạn thân mến, nước mà đem lại cho chúng ta sự sống đời đời đang tuôn trào trong tim chúng ta từ ngày chúng ta được chịu phép Rửa tội, Thiên Chúa đã thay đổi và ban tràn đầy ân sủng của Ngài. Có thể chúng ta đã quên đi món quà cao cả đó, và cho đó là vấn đề cá nhân hay là chúng ta đang di tìm một nguồn mạch tạm bợ khác trong khi đó chúng ta quên đi nguồn mạch tinh khiết mà Chúa đã ban cho chúng ta. Người phụ nữ trong bài Phúc Âm này áp dụng cho chúng ta, không phải là cho người phụ nữ Samaria. Chúa Giê su nói với chúng ta như Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria. Chúng ta đã biết Chúa mà cũng có thể chúng ta chưa có tiếp cận đũ với Ngài, chuyện trò với Ngài, chưa hiểu rỏ Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Trong Mùa Chay này là dịp đẻ chúng ta gần gủi Ngài, con tim kề con tim, tâm tình với Ngài, lắng nghe lời Ngài, là một dịp để nhìn nét mặt của Ngài và nét mặt đau khổ của anh chị em của chúng ta. Như vậy chúng ta có thể làm sống lại ân sủng của ngày Rửa Tội, thỏa cơn khát của chúng ta với Lời của Chúa và của Chúa Thánh Thần và như thế là tìm được niềm vui trong sự trỏ về hòa hợp và tìm lại sự an bình trong mọi ngày.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria cho chúng ta được mãi múc nước ân sủng từ núi đá là Chúa Giê su Kitô là Đấng Cứu Độ, hòng chúng ta có đủ sức mạnh để tuyên xưng đức tin của chúng ta với niềm vui hoan lạc về tình yêu của Thiên Chúa đầy lòng thương xót và là nguồn mạch của mọi sự tốt đẹp và thánh thiện.